Digitale eksamensbeviser til tredjeparter

Dimittender fra Københavns Universitet kan vælge at dele deres digitale eksamensbeviser med dig direkte fra deres digitale postkasse, hvis du selv har en offentlig digital postkasse, de kan videresende beviset til. 

Du kan læse om, hvordan dimittender kan gøre dette i de første tre bokse på denne side: Digitale eksamensbeviser.

Delingen kræver, at du kan fortælle dimittenden, hvilken postkasse på hvilken institution, de skal videresende beviset til.

Hvis du har behov for at få verificeret indholdet i et eksamensbevis fra KU, så kan du altid kontakte det udstedende fakultet, hvilket fremgår af det enkelte bevis. Du finder fakulteternes kontaktinformation på siden Kontakt.